Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57732]

Sündmus auaste
Isik Aleksander Koppel
Toimumise/alguse kuupäev 19.02.1934
Allikas Kaitseministri ettepanek nr. 19 ja Vabariigi Valitsuse otsus, 19.02.1934, ERA.31.3.15541
Allikaviide L26
Lk nr dokumendis 8
Jrk. nr dokumendis 11
Märkus alates: 24.02.1934
vanusega vm: 24.02.1934
Kaitseliitu kuuluvatest
Endine auaste lipnik
Sündmuse tüüp ülendamine
Auaste nooremleitnant
Teenistuskoht Kaitseliidu Pärnumaa malev

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum