Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [56862]

Sündmus teenistus
Isik Eduard Kook
Toimumise/alguse kuupäev 10.06.1921
Allikas Sõjaministri ettepanek nr. 3766/140 (7.06.1921) Vabariigi Valitsusele ja Vabariigi Valitsuse otsus, 10.06.1921, ERA.31.3.15576
Allikaviide L41p
Lk nr dokumendis 3
Jrk. nr dokumendis 7
Märkus vanusega vm: 27.01.1920
sanitaar-veterinaarohvitseriks
Sündmuse tüüp ümbernimetamine
Teenistuskoht 2. Suurtükiväepolk
Auaste veterinaarlipnik

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum