Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus surm
Isik Konstantin Kurrik
Surnud 08.11.2010
Allikas Digiteeritud Eesti ajalehed, http://dea.nlib.ee/
Allikaviide Eesti Päevaleht = Estniska Dagbladet (Stockholm : 1959 - ) nr.14 | 20. veebruar 1980 | lk 7
Surmakoht1 Memmingen, Saksamaa

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum