Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus vangistus
Isik Timofei Tarakus-Tarakusio
Toimumise/alguse kuupäev 31.03.1920
Allikas Rahvusraamatukogu Digitaalne Arhiiv,
Allikaviide http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:59120
Märkus Sõjaministri päewakäsk Nr. 67.
Tallinnas, 31. märtsil 1920. aastal.
Aresteerin Korralduswalitsuse ohwitseride reserwis teeniwa alamleitnant Timofei Tarakus-Tarakusio 14-ks päewaks peawahis selle eest, et tema mitte kindlate ja seaduslikude dokumentide põhjal alamkapteni auaste omandas.
Märkus: Ohwitseride teenistuse lehtede läbiwvaatamise komisjoni esimehe raport nr. 2456, 30. 3. 20 a. ja Käsk Wabariigi Sõjawägedele m. 479, 31. 3. 20 a.
Vangistuse tüüp arreteerimine
Vangistuse alus alamkapteni auastme omandamise eest
Karistuse sisu 14 päeva peavahis

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum