Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [58918]

Sündmus surm
Isik Viktor Särgava
Surnud 31.01.1983
Allikas Album Academicum,
Märkus 1944 Saksa armees. 1946-59 Tartu Kliinilise Haigla kõrva-, nina- ja kurguosak arst. 1956-60 TÜ otorinolarüngoloogia kateedri laborant, 1960-70 asst, 1971 prof, a-st 1975 otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kateedri juh. Tartu meditsiinikooli õppejõud. Töid kuulmishäirete ja kuulmist parandavate operatsioonide alalt.
Surmakoht1 Tartu

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum