Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus sünd
Isik Troadi Lango
Sündinud 28.03.1893
Allikas Ohvitseride teenistuslehed (register),
Allikaviide L19
Jrk. nr dokumendis 86
Märkus Poliitilised arreteerimised Eestis 1940-1988, kd. 2 - 28.03.1896;
Album Academicum
Sünnikoht1 Sõmerpalu, Vastse-Antsla vald, Võrumaa
Sünnikoha tüüp1 vald
Isa eesnimi Jaan, Joann
Sotsiaalne staatus kupja poeg

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum