Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus sünd
Isik Timofei Tarakus-Tarakusio
Sündinud 04.01.1897
Allikas Teenistuskiri - Tarakus-Tarakusio, Timofei Andrese p., ERA.495.7.5876
Sünnikoht1 Narva
Sünnikoha tüüp1 linn
Sünnikoht2 Eesti
Sünnikoha tüüp2 riik
Isa eesnimi Andres

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum