Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57732]

Sündmus teenistus
Isik Aleksander Koppel
Toimumise/alguse kuupäev 01.06.1935
Allikas Kaitsevägede Ülemjuhataja käskkiri, nr. 135, 06.06.1935, ERA.495.6.15
Allikaviide L182
Lk nr dokumendis 1
Jrk. nr dokumendis 2
Märkus Lugeda tegevteenistuses olevaks;
kindla palgata ametikohal
Endine teenistuskoht tagavaravägi
Sündmuse tüüp teenistusse võtmine
Teenistuskoht Kaitseliidu Pärnumaa malev
Auaste nooremleitnant

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum