Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus teenistus
Isik Timofei Tarakus-Tarakusio
Toimumise/alguse kuupäev 11.04.1919
Allikas Sõjavägede ülemjuhataja käsk Vabariigi sõjavägedele (Ohvitserid), nr. 36, 11.04.1919, ERA.497.2.210
Allikaviide L770p
Lk nr dokumendis 2
Jrk. nr dokumendis 9
Märkus alates: 04.04.1919
Sündmuse tüüp määramine
Teenistuskoht ohvitseride reserv
Auaste alamkapten

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum