Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [57695]

Sündmus auaste
Isik Jakob Tabur
Toimumise/alguse kuupäev 07.07.1919
Allikas Sõjavägede ülemjuhataja käsk Vabariigi sõjavägedele (Ohvitserid), nr. 113, 07.07.1919, ERA.497.2.221
Allikaviide L773
Lk nr dokumendis 1
Jrk. nr dokumendis 2
Märkus alates: 01.06.1919
Endine auaste nooremallohvitser
Sündmuse tüüp ülendamine
Auaste ohvitseri asetäitja
Teenistuskoht Kalevlaste Maleva pataljon

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum