Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum. Eesti ohvitserid 1918-1940.
 
Sündmused [58918]

Sündmus auaste
Isik Viktor Särgava
Toimumise/alguse kuupäev 17.02.1939
Allikas Vabariigi Presidendi käskkiri, nr. 12, 17.02.1939, ERA.989.1.200
Allikaviide L63
Lk nr dokumendis 9
Jrk. nr dokumendis 17
Märkus alates: 24.02.1939
vanusega vm: 24.02.1939
sõjakooli aspirantide kursuse ratseväe alal lõpetanud aspirandid
Endine auaste nooremallohvitser
Sündmuse tüüp ülendamine
Auaste lipnik

Eesti sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum